Axer har inngått avtale om å overta 1500 boligenheter i Herning på Jylland når de etter planen står ferdig oppført fra og med høsten 2024. Eiendomsverdien er estimert til rundt NOK 2,5 mrd. Selger er Arendalsbaserte Lopa Holding AS. ...