CIC Hospitality og Partnere bygger nytt Hotel i Herning Danmark

Pressemelding:

Arendals baserte LOPA Holding AS, Hernings baserte KL Holding ApS og deres felles eide, The Venue Holding ApS, har inngått avtale om å selge 15.000 kvm eiendom til norsk-danske Herning Hotel Property ApS. I samme transaksjon tar selger eierskap i hotellprosjektet som skal stå ferdig høsten 2022. 

Hotellet oppføres vis a vis det nye supersykehuset DNV-Gødstrup som åpner januar 2022 og vil ha i overkant av 200 rom med tilknyttet restaurant, lounge og møterom. Hotellet vil driftes av norske CIC Hospitality AS. 

Nærmeste nabo

Supersykehuset DNV-Gødstrup på 145 000 m2, som erstatter dagens regionssykehus i Herning og Holstebro, vil sysselsette nesten 5 000 årsverk direkte, samt flere mennesker i regionen indirekte. Sykehuset har 409 sengeplasser og får en estimert pasient liggetid på i overkant av 3 dager. I tillegg får sykehuset 90 sengeplasser for psykiatri, eget forskningssenter og utdannelsene senter som driftes av den velkjente danske organisasjonen NIDO.  

«Vi er glade for å gjøre første nybygg investering i det danske hotellmarkedet. Vi har spesielt tro på Herning som by som har i overkant av 2 millioner besøkende hvert år (pre-covid) og nå et sykehus som nærmeste nabo som vil gi det nye hotellet god trafikk.» sier Mathias Tanski CEO, CIC Hospitality AS. 

«Dette er et prosjekt vi har jobbet med i lengre tid, i tett samhandling med Herning kommune og det nye supersykehuset DNV-Gødstrup. Vi er derfor særdeles fornøyde med å starte en ny reise med så sterke og solide aktører som CIC Hospitality, Messmer Invest AS og svenske BWHG og deres partnere, som deler våre tanker med å utvikle Gødstrup bydel og Herning som by.» Sier Greger Løvås, Lopa Holding AS. 

Hening Hotel Property AS eies av Rapidly AS
(Messmer Invest AS, Granli Invest AS, CIC Hospitality) The Venue Holding ApS (Lopa Holding AS, KL Holding ApS) og BWHG AB. 

Selger har vært bistått av: 
Pangea Property Partners ved Roar Ingdal og 
Advokatfirmaet Wikborg Rein ved Ingrid Høstmællingen.