Axer Eiendom kjøper 1 500 utleieboliger i Danmark

Pressemelding:

Axer har inngått avtale om å overta 1 500 boligenheter i Herning på Jylland når de etter planen står ferdig oppført fra og med høsten 2024. Eiendomsverdien er estimert til rundt NOK 2,5 mrd. Selger er Arendalsbaserte Lopa Holding AS. Alle enhetene ligger samlet i bydelen Gødstrup hvor det nye supersykehuset DNV-Gødstrup åpner januar 2022.

Sykehuset på 145 000 m2, som erstatter dagens regionssykehus i Herning og Holstebro, vil sysselsette nesten 5 000 årsverk direkte, samt flere mennesker i regionen indirekte. Herning har hatt en sterk befolkningsvekst relativt sett til resten av Danmark, som også er forventet å forbli sterk i årene fremover, blant annet som følge av det nye sykehuset og ellers et veletablert og sterkt næringsliv i regionen. Axer har særlig tro på dette geografiske området hvor også et større hotell med 210 rom skal bygges.

«Vi er glade for å gjøre vår første investering i det danske boligmarkedet. Axer vil overta prosjektet nøkkelferdig og utleiet, og med en lokal løsning for forvaltningen. Denne risikohåndteringen var viktig når vi går inn i et nytt land, men viktigst av alt var de gode makroutsiktene til Herning-regionen og Gødstrup spesielt. Oppsummert så er vi særlig fornøyde med å gjøre en investering som vi føler oss så kommersielt trygge på», sier administrerende direktør Mikael Skovrup i en kommentar til kjøpet.

Prosjektet er under regulering og bygging forventes igangsatt i 2022. Prosjektet vil imøtekomme dagens krav til bærekraft og vil DGNB-sertifiseres til minimum Gold-standard. Partene har en ambisjon om å kunne bli Danmarks første DGNB platinum-sertifiserte boligprosjekt av denne størrelsen.

«Dette er et prosjekt vi har jobbet med over lengre tid, i tett samhandling med Herning kommune og det nye supersykehuset DNV-Gødstrup. Vi er derfor særdeles fornøyde med å få en så sterk og solid aktør som Axer med på laget de kommende årene. For oss har det vært viktig å få på plass en solid partner som deler våre tanker med å utvikle Gødstrup bydel og Herning som by. Vi er også veldig fornøyde med at vår partner Skibbild Enterprise A/S får mulighet til å oppføre byggeriet», kommenterer Greger Løvås i Lopa Holding AS.

«Axer blir en betydelig aktør i regionen og er ikke fremmed for å vokse ytterligere i Danmark», avslutter Skovrup med.